Tjänster

 

Vad kan ITiVERK erbjuda?

ITiVerk kan erbjuda tjänster i hela kedjan mellan IT och verksamhet.

Beställarstöd

•Organisationsutveckling
•Verksamhetsstyrd system förvaltning – stöd för införande.
•Införande av PM3
•Verksamhetsplan
Stöd till IT-ledning/IT-strategi
•Organisationsutveckling
•Förvaltningsavtal
•SLA
•IT-drift
•Samarbete med outsoucingpartner
•Införande av ITIL
Projektledning
•Leda och/eller planera införande av olika slag, ex. systemstöd, outsourcing
•Projekt på rätt väg – analysera och formulera handlingsplan för projekt som är på väg åt fel håll
IT policy/avtal
•tolkningar, formuleringar
IT – upphandling
•Stöd i hela eller delar av upphandlingsprocessen av IT stöd/ Outsourcing
•Upphandling av verksamhetssystem
•Kravspecifikationer