Konsult

signatur2 544678_10150700325993821_352274442_n

    

 

 

 

 

Senior Konsult
Verksamhetsutveckling
med stöd av IT

Jag har lång och gedigen erfarenhet av att leda och styra IT, senast som IT chef för IT- servicekontoret i Järfälla kommun. I befattningen ingick budget, utvecklings- och personalansvar. Under min tid inom IT området har jag upphandlat och implementerat outsourcingsamarbeten, organisationsutvecklat, samt drivit projekt inom IT. Mina styrkor är att jag både är intresserad av bredd och djup samt mitt människointresse som gör det lätt för mig att nätverka samt få andra att utvecklas ihop och lära av varandra samt att jag kan omsätta dessa sidor till IT och anpassa det till verksamhet som därmed får effektivt stöd.

En utmaning som många har och som jag brinner för, är att få IT och verksamhet att prata gemensamt språk för att arbeta så effektivt som möjligt och nå de mål som är uppsatta. Jag kan hjälpa och stötta verksamheter som står inför upphandling av nytt verksamhetssystem. Där IT stödet skall gynna en tydlig verksamhetsutveckling samt vara stöd för effektivisering, anpassningsbarhet och kvalité.

 Hur jag kan hjälpa er verksamhet och organisation

Genom utveckling av verksamhetssystem

För att effektivt utnyttja systemen i utveckling av verksamheterna.

Hjälpa och stötta verksamheter att utveckla IT verktyg som kan skapa kostnadseffektivitet, anpassningsbarhet och kvalité, inom olika verksamhetsområden.

 Genom projektstöd

Projektledning, upphandling, kravspecifikation, beslutsstöd, beställarkompetens. 

 Genom att koordinera och bistå kunder i deras verksamhetsutveckling med stöd av IT

För att skapa förutsättningar för kostnadseffektiva och optimerade arbetssätt inom de olika verksamheter samt förvalta, optimera och vidareutveckla verksamheternas stödsystem.

 Genom stöd inom Organisationsutveckling

Det finns en stor förbättringspotential med att göra en översyn av interna processer och arbetssätt. För att skapa kontroll över hur verksamheterna arbetar i tjänsteleveransen kan de operativa processerna ses över för att åstadkomma en effektivare och en mer kontrollerad tjänsteleverans.

 Färdigheter/Kompetenser

 •    Projektledning 
 •    Verksamhetsplanering
 •     Systemutveckling
 •     Systemkunskap
 •     Social kompetens
 • Verksamhets ledning
 •  Avtalstolkning
 •  Förvaltningskunskap
 •  Organisation och   ledarskap

Erfarenhet

IT Erfarenheter

20 års erfarenhet av projektledning samt 15 års erfarenhet av chefskap, utvecklat IT servicekontor, utvecklat verksamhetsplaner för support o stöd, systemförvaltning, bred erfarenhet av upphandling av IT system, IT avtals tolkning. Flertal utbildningar och kurser inom IT området..

—         Verksamhetsstyrd IT förvaltning                                                      —         Upphandling och införande – sourcingpartner                                 —         LOU – Lagen om offentlig upphandling                                           —         Avtal och system förhandling                                                            —         IT drift -avtal                                                                                       —         SLA, planering                                                                                         —         Organisationsutveckling

Roller

 •      Projektledare
 •      Verksamhetsplanerare
 •      Systemansvarig
 •       Budgetansvarig
 •       IT-tekniker
 •      Systemförvaltare
 •       Chef
 •       IT-chef
 •       Arbetsledare